• Місто Чорнобиль є адміністративним центром з управління відчуженими в 1986 році радіаційно-небезпечними територіями. Надзвичайний рішення про відчуження земель було викликано значним радіоактивним забрудненням територій, прилеглих до АЕС.
    Згідно дозиметру рівень забруднення в межах норми, фото 2010 року

    У місті базуються основні підприємства, зайняті на роботах з підтримання зони в екологічно-безпечному стані. У тому числі підприємства, контролюючі радіаційний стан 30-км зони відчуження — контролюється вміст радіонуклідів у воді річки Прип'яті та її притоках, а також в повітрі.

    В місті базується особовий склад МВС України, який здійснює охорону території 30-км зони і контроль за нелегальними проникновениями сторонніх осіб на її територію

  • Уникальные тени nouba состоят из нескольких оттенков.